Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego REBELIANCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep internetowy eRebelianci prowadzony jest przez Rebelianci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m. st.  Zielonej Góry pod numerem KRS 0000718617, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, nr NIP 973-105-14-88
 2. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym eRebelianci.
 • 2 DEFINICJE
 1. Zamawiający – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamawiający  Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu eRebelianci czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – Rebelianci Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością pl. Jana Matejki 27/28 m7, 65-056 Zielona Góra wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Zielona Góra pod numerem KRS 0000718617, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, nr NIP 973-105-14-88
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.erebelianci.pl
 • 3 KONTAKT
 1. Adres przedsiębiorstwa: pl. Jana Matejki 27/28 m7, 65-056 Zielona Góra
 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@erebelianci.pl
 3. Numer telefonu: tel: 663 843 224 lub tel. 663 202 813

  4. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem danych podanych na stronie Sklepu.
 • 4 INFORMACJE WSTĘPNE, CENY
 1. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronach Sklepu.
 • 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 • Zamawiający powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Jeśli przedpłata na konto nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia to zostanie ono anulowane.
 • Zapłaty za zakupiony towar dokonuje się poprzez wpłatę należności na konto Sklepu.
 • Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.
 • 6 REKLAMACJA i GWARANCJA
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany na stronie sklepu adres Przedsiębiorcy – reklamacje@erebelianci.pl.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane składającego reklamację oraz żądanie Zamawiającego w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Zamawiającego w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Zamawiającego uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zamawiający-Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Zamawiający-Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający-Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 7. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Zamawiającemu Konsumentowi wszystkie otrzymane od Zamawiającego Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
 8. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 10. Zamawiający Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
 11. Zamawiający Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 12. Zamawiający- Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy:
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Zamawiający-Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 2. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 3. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej 
 • 9 DANE OSOBOWE
 1. Zamawiający dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Zamawiający ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca. 
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny podane na stronie nie stanowią ostatecznej wartości, w przypadku zmiany ceny sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przyczynie. 

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Zamawiający

 

Data

Imię i nazwisko

Adres

 

Formularz odstąpienia od umowy

Niniejszym informuję o chęci odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Rebelianci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, pl. Jana Matejki 27/28 m7, 65-056 Zielona Góra wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000718617, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, nr NIP 973-105-14-88.

Dnia……………..(data) zakupiłem/zakupiłam następujące rzeczy :

 • …..

 • …..

 • …..

Zakupu dokonałem/dokonałam na stronie Sklepu firmy Rebelianci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Niniejszym pismem informuję o odstąpieniu od umowy.

 

Podpis

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl